Bekkenbodemproblemen

Is sporten voor 65+’ers nog nuttig?

Dit kan met betrekking tot de bekkenbodem betekenen dat het gaat om een tekort aan spierkracht, een onvoldoende (bestuurbaarheid van) controle over de bekkenbodemspieren of een teveel aan spierspanning in de bekkenbodem.

Omdat het functioneren van de bekkenbodemspieren van invloed is op het functioneren van blaas, endeldarm en ook op seksuele functies, kan een en ander kan leiden tot verschillende klachten. Dat kan betekenen:
– moeite met ophouden van plas, windjes of ontlasting
– een niet te onderdrukken gevoel van aandrang om te plassen of te ontlasten
– een verzakkingsgevoel
– moeite met uitplassen en/of ontlasten
– regelmatig een blaasontsteking hebben
– pijn in de onderbuik, onderrug of rond de geslachtsorganen
– bekkenpijn
– pijn bij vrijen
– erectiestoornissen

Incontinentie klachten

Urine- incontinentie is het ongewild verliezen van urine of het niet kunnen ophouden van urine. Er zijn verschillende vormen van incontinentie, de belangrijkste zijn: inspanningsincontinentie en aandrangincontinentie. Inspanningsincontinentie wordt ook wel stressincontinentie genoemd. Door verslapping van de bekkenbodem spieren kan ongewild urineverlies optreden bij inspanning, onder andere bij hoesten, niezen, tillen of sporten. Aandrangincontinentie wordt ook wel urge- incontinentie genoemd. Hierbij voelt u vaker aandrang tot plassen door verhoogde prikkelbaarheid van de blaas. Gaat men vaker naar het toilet, dan went de blaas aan steeds minder vulling. U krijgt dan sneller het gevoel dat u moet plassen. Incontinentie kan negatieve effecten hebben die invloed uitoefenen op het werk, huishoudelijke activiteiten, sport en het sociale leven. Daarnaast kunnen mensen met incontinentieklachten zich onzeker voelen, zich schamen of er niet over willen praten.

 

Bekken(bodem)pijn Bekkenpijn of bekkenklachten (geen bodem)

Er bestaat ook een traumatische of mechanische vorm van bekkeninstabiliteit:* deze wordt veroorzaakt door een ongeval of trauma (zoals vallen met de fiets, van de trap vallen of een heel zware bevalling) of een sportletsel (sliding bij voetbal). Je kunt wanneer zich klachten openbaren die wijzen op bekkeninstabiliteit zelf al veel doen. Houd rekening met de verminderde belastbaarheid van het bekken. Dat kan al door wat meer rustpauzes in te lasten, de zwaardere huishoudelijke en verzorgende karweitjes of lange werkdagen (tijdelijk) te beperken. Probeer ook het traplopen te beperken. Gun het lichaam wat extra rust, door een paar keer per dag minstens vijftien minuten te gaan liggen.

Wanneer er ernstige klachten optreden is het raadzaam hulp te zoeken bij een fysiotherapeut of oefentherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van patiënten met bekken(pijn) klachten.

* Bekkeninstabiliteit wordt niet vaak meer gebruikt, maar bekkenpijn, omdat als je een instabiel bekken hebt dit erg beladen is, en je niet meer kunt lopen en in een rolstoel terecht komt.

De therapeut zal samen met de patiënt een haalbaar doel opstellen en een programma op maat maken. De functie herstellen van de bekkenbodem in samenwerking met de rest van het lichaam is een belangrijk uitgangspunt. De bekkenbodem wordt geoefend in al zijn facetten; bewustwording, ontspanning, aanspanning (kracht), coördinatie, snelheid, duur- en veerkracht.