De Mirabel procedure

De Mirabel procedure is een elegante innovatieve techniek om goedaardige borstknobbels  te verwijderen onder lokale verdoving en zonder te snijden in de huid. Het betreft een  minimaal-invasieve behandeling die patiëntvriendelijk is en geen litteken achterlaat. 

In Kliniek 27 wordt deze behandeling professioneel en uiterst deskundig uitgevoerd in een  rustige, comfortabele en veilige omgeving. 

Voor een knobbel in de borst geldt dat voordat wordt overgaan tot verwijdering, eerst een  biopsie dient plaats te vinden om de goede aard van de knobbel te bevestigen. Ook deze  biopsie kan in onze kliniek plaatsvinden, mocht dit nog niet gebeurd zijn. Wij sturen het  weefsel op voor pathologische analyse. 

Naast het verwijderen van een borstknobbel bij vrouwen (meest voorkomende type is het  fibroadenoom), kunnen zowel mannen als vrouwen bij ons terecht voor de verwijdering van  een lipoom of meerdere lipomen (vetbulten). Tenslotte kunnen mannen met  borstklierweefselvorming (gynaecomastie) ook terecht voor beoordeling en bespreking van  de behandelmogelijkheden. De klierschijf die verantwoordelijk is voor de zwelling van de  tepel bij gynaecomastie kan namelijk vaak goed verwijderd worden met deze techniek. 

De Mirabel procedure is geschikt voor knobbels tot 5 cm grootte. Wij verwijderen geen  knobbels die op het gelaat zitten of in de hals/nek. 

Een knobbel zal eerst in beeld gebracht om te beoordelen of het verwijderd kan worden. Bij knobbels/lipomen in de borsten en op de romp komt het zelden voor dat verwijdering niet  mogelijk is. Hetzelfde geldt voor lipomen op de extremiteiten (bovenarmen en bovenbenen).  Lipomen op de schouder kunnen soms niet verwijderd worden vanwege de ligging en risico  op letsel aan de direct omheen liggende structuren. Dit geldt vooral voor de grotere  lipomen.  

Na een Mirabel procedure kunt u de kliniek verlaten. Wij zullen u duidelijke nazorg adviezen  meegeven. Gemiddeld duurt uw bezoek aan de kliniek in het geval van een Mirabel  procedure 1 uur. Ons beleid is om iedereen in elk geval 6 maanden na de behandeling terug  te zien voor controle.  

U kunt ook terecht bij ons voor reguliere echografie. Hierbij kunt u denken aan echografie  van o.a. de buikorganen, hals (schildklier), schouder of oksel. Wij bieden ook echografie van  de mammae (borsten) aan. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat deze echografie  geen vervanging is van het mammogram. 

Tijdens de beoordeling van een knobbel of een algemeen echografisch onderzoek worden de  echobeelden met u besproken. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen die bij u  opkomen. Uw verwijzer krijgt vaak dezelfde dag nog de definitieve uitslag.  

De zorg die wij leveren is verzekerd en valt binnen de basisverzekering. U krijgt dus een  vergoeding als u met een verwijsbrief komt. Uw huisarts kan u doorverwijzen via 

Zorgdomein, via Diagnostiek – Echografie (of binnen Zorgdomein zoeken naar Kliniek 27). Een afspraak maken op eigen initiatief is uiteraard ook mogelijk. Dan zijn de volledige kosten  voor eigen rekening. 

Kijk rond en lees voor meer informatie over het bovenstaande de website. Hebt u een  vraag? Stel die gerust via het contactformulier of via email of neem telefonisch contact met  ons op.

X