BEWEGINGSVRIJHEID HOUDT MENSEN VITAAL

Vrijheid in beweging. Dat bieden we onze klanten. Vitaal en mobiel kunnen zijn. Een beperking staat niet meer in de weg om in vrijheid te kunnen leven. Bewegingsvrijheid houdt mensen vitaal. NVOS-Ortho-banda, de brancheorganisatie voor de bedrijven die in Nederland ac-tief zijn op het gebied van orthopedische diensten en producten, wil de bewegingsvrijheid voor mensen verbeteren. Onze leden zijn constant op zoek naar betere en doelmatigere diensten en producten.

Ook vrijheid beweegt. NVOS-Orthobanda is bij de tijd en houdt de bedrijfstak bij de tijd. Transparant, maatschappelijk verantwoord en steeds op zoek naar constructieve samen werking met alle belanghebbenden: consumenten, voorschrijvers en andere betrokken professionals, opleiders, zorgverzekeraars en over-heden.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Hebt u ook last van uw voeten, enkels, knieën of heupen? Hebt u een orthese, prothese of elastische kousen voorgeschreven gekregen? In samenwerking met uw huisarts, medisch specialist, podotherapeut en fysio- therapeut kunnen orthopedisch (schoen) technici veel voor u doen. Van het maken van steunzolen tot individueel aangepaste confectieschoenen, maatschoenen of het vervaardigen van een orthese of prothese. Orthopedisch (schoen)technici kunnen u al in een vroeg stadium helpen met goede adviezen en hele simpele, onzichtbare (schoen)aanpassingen.
Maar ook bij ernstige (voet)afwijkingen kunnen zij uw leven een stuk aangenamer maken. En, dankzij de vergevorderde vakkennis, moderne middelen en geavanceerde technieken, zijn er ook leuke, moderne schoenen of andere hulpmiddelen te maken.

Doel daarbij is steeds het verhelpen of verminderen van de klachten én het voorkómen van eventuele nieuwe complicaties.

HET KIEZEN VAN DE VOOR
U BESTE OPLOSSING

Bij uw eerste bezoek wordt uitvoerig de aard en intensiteit van uw problemen besproken en worden bijvoorbeeld (digitale) voetafdrukken gemaakt. Op basis hiervan wordt samen met u (en de betrokken medisch specialisten) een oplossing gekozen om u weer beter en prettiger te laten lopen of functioneren.

In hoofdlijnen worden de volgende producten onderscheiden:

❱ Op maat vervaardigde steunzolen;
❱ Aanpassingen aan confectieschoenen;
❱ Semi-orthopedische schoenen;

❱ Orthopedische schoenen;
❱ Verbandschoenen;
❱ Prothesen en orthesen;
❱ Therapeutisch elastische kousen.

HOOGWAARDIGE VAKKENNIS

Dankzij het door de leden gefinancierde ontwikkelingsfonds kan NVOS-Orthobanda kwalitatief hoogwaardige opleidingen aanbieden en toegepast (wetenschappelijk) onderzoek laten uitvoeren voor de ontwikkeling van het vakgebied.

De opleiding bestaat uit een MBO gedeelte voor het vervaardigen van hulpmiddelen en een HBO gedeelte voor het onderzoeken, aanmeten, adviseren en afleveren van hulpmiddelen.

Keurmerk, service en garantie Het merendeel van NVOS-Orthobanda bedrijven heeft het branchekeurmerk SEMH Erkend Bedrijf.

Deze onafhankelijke stichting stelt kwaliteitseisen vast in overleg met patiëntenorganisaties, voorschrijvers, zorgverzekeraars en zorgverleners. Jaarlijks worden de erkende bedrijven op deze eisen getoetst door het Keurmerkinstituut.

Ook service en garantie staan bij NVOS Orthobanda hoog in het vaandel. Met zorg-verzekeraars zijn verregaande afspraken

gemaakt over pasvorm- en materiaalgaranties.

KLACHTENCOMMISSIE

Het kan voorkomen dat een klant niet geheel tevreden is. De klant moet dan proberen om in onderling overleg met de leverancier van het hulpmiddel tot een goede oplossing te komen, eventueel met hulp van een door de Klachtencommissie Orthopedische en

Medische Hulpmiddelen aangewezen onafhankelijke bemiddelaar. Mocht het toch niet lukken de klacht op te lossen, dan kan de cliënt een klacht indienen bij deze onafhankelijke klachtencommissie.

VOOR MEER INFORMATIE:
Email: [email protected]
www.nvos-orthobanda.nl
www.nvos.nl

Houding en beweging