Mantelzorg

De definitie van mantelzorg

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor, bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind.

Mezzo volgt de definitie die door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid is vastgesteld:

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar gehaald worden. Toch zijn het verschillende dingen.

Mantelzorg

Een mantelzorger gaat zorgen als iemand in zijn of haar omgeving zorg nodig heeft. Een familielid, buur en/of vriend waar al een emotionele band mee bestaat. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Daarnaast zorgen zij voor een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) en kunnen zij de zorg op eigen initiatief beëindigen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Hulpmiddelen

Mantelzorgers verrichten vaak fysiek zwaar werk. Hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning of auto kunnen dan niet alleen voor degene voor wie u zorgt, maar ook voor u een goede oplossing zijn. Hier leest u welke soorten hulpmiddelen er zijn en waar u ze aan kunt vragen.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen die tijdelijk nodig zijn bij de verzorging thuis. Denk aan verstelbare bedden, krukken, rolstoelen, looprekjes, ondersteken.

 
 

Aanvragen

Verpleeg- en hulpmiddelen vraagt u aan bij de thuiszorgwinkel. Een aantal basisartikelen kunt u voor maximaal een half jaar gratis lenen. Andere artikelen zijn te huur of te koop. Als u lid bent van een thuiszorginstelling krijgt u in sommige gevallen korting.

Vervoer- en Woonvoorzieningen

Vervoersvoorzieningen zoals rolstoelen, scootmobielen, driewielers, rolstoeltaxi, aanpassingen aan eigen auto.

Woonvoorzieningen zoals aanpassingen aan keuken, douche, bad en toilet, trapliften, drempelhulpen.

Aanvragen

Vervoer- en woonvoorzieningen vraagt u aan bij uw gemeente. De aanvrager moet de voorziening langdurig of blijvend nodig hebben. Ook voorzieningen die mantelzorg en professionele zorg (zoals wijkverpleging) vergemakkelijken, kunnen bij de gemeente worden aangevraagd. Denk bijvoorbeeld aan een tillift.

Hoe de voorzieningen worden verstrekt en hoe hoog een eventuele eigen bijdrage is, verschilt per gemeente. De gemeente mag inkomensgrenzen stellen. Voor rolstoelen mogen gemeenten geen eigen bijdrage vragen.

65plusvitaal.nl de online website over zorg, oog en hoorproblemen