Revalidatie

Wat is revalidatie?

Revalidatie is een algemeen begrip. Het gaat om behandeling na een ziekte of ongeval met als doel de patiënt zo goed als mogelijk, te leren functioneren. De gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn namelijk complex en vaak blijvend. Daarom werken bij medisch specialistische revalidatie meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt. Het doel van specialistische revalidatie is het voorkomen of verminderen van belemmeringen in het dagelijkse leven.

Uitgangspunt van de  behandeling bij revalidatie is datgene wat iemand ervaart als probleem en wat hij opgelost wil zien. De revalidatiearts en de behandelaars onderzoeken vervolgens of er mogelijkheden zijn de patiënt te helpen bij het oplossen van dit probleem. De patiënt maakt duidelijk wat hij wil bereiken met de behandelingen. De revalidatiearts en de behandelaars zetten hier hun kennis en ervaring tegenover en brengen de wensen van de patiënt in overeenstemming met de reële mogelijkheden.

De wensen en mogelijkheden van de patiënt zijn de basis voor het behandelplan. Stap voor stap en in goede samenwerking werken patiënt en behandelaars aan verbeteringen in het functioneren op één of meer van de volgende gebieden:
* toepassen van kennis (leren, oplossen van problemen)
* communicatie (spreken en/of schrijven, begrijpen, lezen)
* mobiliteit (lopen, rijden)
* zelfverzorging (eten/drinken, wassen, kleden)
* huishouden (schoonmaken, koken, boodschappen doen)
* relaties (met partner, kinderen, familie, vrienden)
* belangrijke levensgebieden (opleiding, beroep, omgaan met financiën)
* maatschappelijk leven (werk, vrije tijdsbesteding)

Specialistische behandelmogelijkheden

* ALS/PSMA
* Amputatie
* Beroerte
* Cerebrale Parese
* Chronische pijn
* DCD
* Dwarslaesie
* Hartaandoeningen
* Niet Aangeboren Hersenletsel
* Multiple Sclerose
* Oncologische revalidatie
* Parkinson