Thuiszorg

Beroep doen op thuiszorg

Wie thuis verzorging, verpleging of huishoudelijke hulp nodig heeft, kan een beroep doen op thuiszorg. Ouderen, chronisch zieken of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen voor thuiszorg in aanmerking komen. De overheid wil dat thuiszorg makkelijk toegankelijk is en dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Thuiszorg vanuit de Wmo

Wie huishoudelijke hulp nodig heeft, kan terecht bij de gemeente. De meeste gemeenten hebben een Wmo-loket voor vragen over zorg en ondersteuning. De gemeente gaat met de cliënt na wat de mogelijkheden zijn. Het is belangrijk dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen om zorg te organiseren. Familie en vrienden kunnen bijvoorbeeld meehelpen bij de benodigde ondersteuning.

Thuiszorg vanuit de Wmo

Voor thuiszorg vanuit de AWBZ is een indicatie nodig van het CIZ/ www.ciz.nl. DE volgende soorten van hulp thuis zijn mogelijk:
• Verzorgingshuis of verpleeghuiszorg
• Hulp na een beroerte of hartinfarct
• Hulp bij psychische problemen die met ouderdom te maken hebben (psychogeriatrie)

De website KiesBeter/ www.kiesbeter.nl  biedt een uitgebreid overzicht van vormen van zorg.

Eigen bijdragen voor zorg vanuit Wmo en de AWBZ

Voor hulp en voorzieningen uit de Wmo en de AWBZ is een eigen bijdrage verplicht. De hoogte van de bijdrage vanuit de Wmo verschilt per gemeente. De website van het CAK/ wwwhetcak.nl biedt de mogelijkheid de eigen bijdrage voor de Wmo en voor de AWBZ te berekenen.

Zelf zorginstelling kiezen bij zorg thuis
Zowel thuiszorgorganisaties als verpleeghuizen en verzorgingshuizen leveren zorg bij mensen thuis. De cliënt kiest zelf een zorgaanbieder. De website KiesBeter/ www.kiesbeter.nl biedt de mogelijkheid op naam of plaats te zoeken naar thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Op basis van geboden zorg, huisvesting en dienstverlening zijn zorgaanbieders met elkaar te vergelijken.
65plusvitaal.nl de online website over gezondheid, 65+ vakanties en actief bewegen!