Op weg geholpen
worden in mantelzorg

Nu of later: zorgen voor je naaste

Wat is nu eigenlijk mantelzorg? Wat houdt het in, wat is de invloed op het eigen leven en wat komt er bij kijken? Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit of liefde. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op zijn/ haar eigen manier voor een ander kan zorgen én maatschappelijk actief kan blijven. Samen met 300 aangesloten organisaties biedt Mezzo informatie, advies en steun aan mantelzorgers.

Zorg

Wegwijzer Mantelzorg

Omdat 80% van alle zorg thuis wordt gegeven door 4,4 miljoen mensen is goede
belangenbehartiging en ondersteuning nodig. Rondom mantelzorg is nog veel onbekend. Waar kunt u bijvoorbeeld terecht voor hulp?

Hiervoor hebben wij de Wegwijzer Mantelzorg ontwikkeld. In deze Wegwijzer bieden wij antwoorden op de eerste vragen die u kunt hebben als u zorgt voor een naaste. Er kan veel op u afkomen. De Wegwijzer Mantelzorg biedt houvast!

Downloaden

De Wegwijzer Mantelzorg is gratis te downloaden via mezzo.nl/wegwijzer.
Heeft u nog vragen?
Onze Mantelzorglijn is via 0900- 20 20 496 op
werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur (€ 0,10 p/m).