Wanneer heb je recht op thuiszorg?

Thuiszorg houdt in dat je begeleiding, persoonlijke verzorging of hulp in het huishouden krijgt. Dit is bedoeld voor mensen met een beperking, chronische ziekte of handicap. Ook ouderen en mensen die net uit het ziekenhuis zijn ontslagen hebben recht op thuiszorg. Maar wanneer heb je precies recht op thuiszorg?

Verschil zorg thuis en hulp thuis

Laten we het eerst hebben over het verschil tussen zorg thuis en hulp thuis.
Thuiszorg houdt persoonlijke verpleging en verzorging thuis in. Hulp thuis gaat meer over huishoudelijke hulp die moet bijdragen aan een schoon en leefbaar huis.
Thuiszorg valt onder de basisverzekering van je zorgverzekeraar, de
wijkverpleegkundige stelt vast of je in aanmerking komt voor thuiszorg vanuit de
verzekering. Of je hulp thuis krijgt bepaalt de gemeente. Hulp thuis wordt door je
gemeente geregeld en vergoed. Thuiszorg wordt vergoed vanuit de
basisverzekering. Echter moet je vaak wel een eigen bijdrage betalen. Je zou dus
kunnen zeggen dat zorg thuis er echt is voor de verzorging van jou als persoon en
hulp thuis meer voor het huishoudelijke aspect

Wie heeft er recht op?

Wanneer je recht hebt op thuiszorg, komt er afhankelijk van jouw behoeften en
wensen dagelijks of wekelijks iemand langs om te helpen. Dit kan kort- of langdurig zijn. Je hebt recht op thuiszorg wanneer je een handicap, ziekte of andere beperking hebt waardoor je zelf niet het huishouden kunt doen en waardoor je eventueel ook
persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebt. Als je hulp thuis nodig hebt, heb je een indicatie nodig van de gemeente. Voor zorg thuis heb je een indicatie nodig van je regionale Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hoeveel eigen bijdrage je betaalt
hangt af van meerdere factoren, zoals je leeftijd, je inkomen, de soort hulp die je
nodig hebt en je gemeente.

Zorg