Wanneer heb je recht op thuiszorg?

Thuiszorg houdt in dat je begeleiding, persoonlijke verzorging of hulp in het huishouden krijgt. Dit is bedoeld voor mensen met een beperking, chronische ziekte of handicap. Ook ouderen en mensen die net uit het ziekenhuis zijn ontslagen hebben recht op thuiszorg. Maar wanneer heb je precies recht op thuiszorg?

Verschil zorg thuis en hulp thuis

Laten we het eerst hebben over het verschil tussen zorg thuis en hulp thuis.
Thuiszorg houdt persoonlijke verpleging en verzorging thuis in. Hulp thuis gaat meer over huishoudelijke hulp die moet bijdragen aan een schoon en leefbaar huis.
Thuiszorg valt onder de basisverzekering van je zorgverzekeraar, de
wijkverpleegkundige stelt vast of je in aanmerking komt voor thuiszorg vanuit de
verzekering. Of je hulp thuis krijgt bepaalt de gemeente. Hulp thuis wordt door je
gemeente geregeld en vergoed. Thuiszorg wordt vergoed vanuit de
basisverzekering. Echter moet je vaak wel een eigen bijdrage betalen. Je zou dus
kunnen zeggen dat zorg thuis er echt is voor de verzorging van jou als persoon en
hulp thuis meer voor het huishoudelijke aspect

Wie heeft er recht op?

Wanneer je recht hebt op thuiszorg, komt er afhankelijk van jouw behoeften en
wensen dagelijks of wekelijks iemand langs om te helpen. Dit kan kort- of langdurig zijn. Je hebt recht op thuiszorg wanneer je een handicap, ziekte of andere beperking hebt waardoor je zelf niet het huishouden kunt doen en waardoor je eventueel ook
persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebt. Als je hulp thuis nodig hebt, heb je een indicatie nodig van de gemeente. Voor zorg thuis heb je een indicatie nodig van je regionale Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hoeveel eigen bijdrage je betaalt
hangt af van meerdere factoren, zoals je leeftijd, je inkomen, de soort hulp die je
nodig hebt en je gemeente.

Zorg

Provincies

Gelderland

Waardig ouder worden.

We worden in Nederland steeds ouder. Zo zullen er in 2030 2.1 miljoen mensen ouder zijn dan 75 jaar, wat bijna een verdubbeling is ten opzichte van 2019. Veel van deze ouderen blijven ook langer thuis wonen, en een deel hiervan zal te maken krijgen met gezondheidsproblemen. Attent Zorg en Behandeling wil deze groep mensen hierbij ondersteunen, zodat ook de ouder wordende mens het leven kan leiden zoals hij of zij dat wenst.

Mensen wonen langer zelfstandig thuis, maar een goede kwaliteit van leven blijft hierbij belangrijk. Ook op dat gebied willen wij graag ondersteunen. Bijvoorbeeld door het bieden van de juiste zorg thuis als iemand het niet meer goed alleen redt. Of door het bieden van revalidatiezorg als iemand nog niet helemaal is aangesterkt om na een operatie naar huis te gaan.

Ook in onze verpleeghuizen bieden wij deskundige zorg en behandeling. Hierbij staan onze cliënten altijd centraal en wordt er gekeken naar hun persoonlijke wensen en behoeften, zodat zij waardig oud kunnen worden op een plek en manier die vertrouwd en dichtbij is. Zo dragen wij bij aan een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen en waarbij zij de regie houden over hun eigen leven.

Attent Zorg en Behandeling is actief in de brede regio van Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Overbetuwe. Wij leveren onze diensten daar waar u verblijft. Dat kan in één van onze elf woonzorglocaties zijn, maar ook bij u thuis.

Onze locaties: Alle regio’s: Attent Zorg Thuis

Arnhem: Regina Pacis , Velp:Kastanjehof , Elst:Tertzio, Rheden: Rhederhof, De Boomgaard, Dieren:Intermezzo, Hofstaete, Beverode
De Oude Plataan, Doesburg: St. Elisabeth, De Hessegracht


Wilt u meer van ons zien?
Neem dan een kijkje op onze website attentzorgenbehandeling.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via 088 288 36 89