Steeds meer erkende zorghotels

NHZ (Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels) is de brancheorganisatie voor zorghotels. SNHZ lanceerde in 2013 nieuwe kwaliteitscriteria voor zorghotels die de erkenning van zorgverzeke- raars zochten. Inmiddels zijn er 17 zorghotels aangesloten en doorloopt een aantal de registratieprocedure. Een landelijk netwerk van onafhan- kelijke, erkende zorghotels, komt steeds dichterbij.

SNHZ-Erkend Zorghotel

Het kwaliteitslabel garandeert veilig- heid, zorgzekerheid, gastvrije zorg en comfort voor consument, verwijzer en zorgverzekeraar. U weet dat u in goede handen bent omdat een SN- HZ-Erkend Zorghotel voldoet aan de hoge kwaliteitseisen voor zorg en re- validatie, het hotelcomfort, de maaltij- den en het totale servicepakket. In de meeste zorghotels kan men naast her- stelzorg ook terecht voor conditiever- betering, respijtzorg of een heerlijke de zorg is geregeld via de zorgverzekeringswet. De meeste zorghotels bieden ook particuliere (onverzeker- de) zorg.

Zorg

Als zorghotel aansluiten bij SNHZ

SNHZ streeft naar een landelijke dek- king. Ieder zorghotel in Nederland heeft de mogelijkheid om aan te slui- ten bij SNHZ. Ze moeten echter wel voldoen aan de toelatingscriteria en een onafhankelijke audit doorstaan om als Erkend Zorghotel te kunnen worden gecertificeerd. Op de ver- nieuwde website: www.erkendezorg- hotels.nl vindt u uitleg over het kwali- teitslabel, de toelatingsprocedure, de vakantie met of zonder zorg. Er zijn vergoeding en specifieke informatie zorghotels in de bossen, in stedelijke gebieden en aan zee.

Vergoeding door verzekeraars

Bij erkende zorghotels wordt vaak een deel van de verblijfskosten door zorgverzekeraars vanuit een aan- vullende polis vergoed. Wanneer u thuiszorg nodig heeft (via een zo- genaamde zorgindicatie), kunt u die zorg in een SNHZ-Erkend Zorghotel krijgen. Zonder kosten: de verzeker- SNHZ per Erkend Zorghotel.